1 צהרוני גני ילדים:

1.1 הנחות לתשלום צהרוני גנים הילדים יבוצעו דרך אתר משרד התמ"ת בלבד - govil אתר השירותים והמידע הממשלתי לאחר קבלת קוד מוסד, גובה ההנחה והזכאות הינה בסמכות משרד התמ"ת בלבד.
1.2 מקרים חריגים - נדרש להגיש בקשה מפורטת לכתובת המייל- ganim@nahariya.manasim.co.il בצירוף
3 תלושי שכר של ההורים, 3 חודשים אחרונים של פירוט חשבון בנק וכל אישור נוסף התומך בבקשתם.
הבקשות ידונו במסגרת וועדת חריגים בראשות יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה ומנהלת תחום גיל הרך.

 

.2 צהרוני בית ספר:

2.1 תושבים המעוניינים בהנחות לצהרוני בית הספר נדרשים להגיש בקשה מפורטת לכתובת המייל-
ganim@nahariya.manasim.co.il בצירוף 3 תלושי שכר של ההורים, 3 חודשים אחרונים של פירוט חשבון בנק
וכל אישור נוסף התומך בבקשתם.
מוכרי רווחה וחד הוריים שילדם רשומים לצהרוני בתי ספר:
2.2 ילדים המוכרים ברווחה תינתן הנחה של בין 30%-50% בכפוף לאישור מנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון:
• למוכרי רווחה תינתן הנחה של 30% הנחה.
• למוכרי רווחה הנדרשים לצאת לעבודה תינתן הנחה של 50% הנחה.
2.3 חד הוריים- תינתן הנחה של בין 30%-50% בכפוף לאישור מנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון.• אימהות חד הוריות/אבות חד הוריים או יחידניות/ ים שנדרשות/ ים לצאת לעבודה תינתן הנחה של עד
50% הנחה.
2.2.5 בקשות ואישורים תומכים לבקשה נדרש להעביר להגיש לכתובת המייל- ganim@nahariya.manasim.co.il 

.3 קייטנות:

יום קצר
3.1 מוכרי רווחה וחד הוריים -
3.1.1 הנחה בכפוף להנחיית "קול קורא" של משרד החינוך בעבור יום קצר בלבד בהתאם לאישורי רווחה.
3.1.2 בעבור חד הוריים תינתן הנחה בין 50%-100% בכפוף לאישור יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה.
3.2 ילדים שאינם מוכרים ברווחה- הנחה בגובה 50% תינתן בהתאם להמלצת מנהלי בתי הספר.
3.3 מקרים חריגים תינתן הנחה בין -100% 50% בכפוף לאישור יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה.
יום ארוך
3.4 מוכרי רווחה וחד הוריים-
3.4.1 לילדים המוכרים ברווחה תינתן הנחה של -50% 30% בכפוף לאישור יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה.
3.4.2 למוכרי רווחה הנדרשים לצאת לעבודה תינתן הנחה של .50%
3.4.3 תינתן הנחה של -50% 30% בכפוף לאישור יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה.
2.2.4 הורים יחידניים שנדרשים לצאת לעבודה תינתן הנחה של עד 50% בכפוף לאישור יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל
החברה.
2.2.5 אישורים תומכים לבקשה נדרש להעביר להגיש לכתובת המייל- ganim@nahariya.manasim.co.il 
.4 חוגי תל"ן:
4.1 מוכרי רווחה- במסגרת ועדת הנחות תינתן הנחה של עד כ- 50% הנחה בכפוף לאישור יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל
החברה.
4.2 אישורים תומכים לבקשה נדרש להעביר להגיש לכתובת המייל- ganim@nahariya.manasim.co.il 
.5 חוגים:
5.1 משפחות יקבלו הנחה בגין רישום ילד שני במשפחה או לחלופין חוג נוסף לילד עפ"י הפירוט הבא:
5.1.2 בגין חוג ראשון- ישלם ההורה 100% מעלות החוג.
5.1.3 בגין חוג שני- יקבל ההורה 10% הנחה בעבור החוג הזול מבין השניים (נדרש להעביר את פרטי הילד/ה למספר
הוואטצאפ 054-2822952).
5.1.4 בגין חוג שלישי ואילך - יקבל ההורה הנחה של 20% בעבור החוג הזול מבין השלושה ויותר (נדרש להעביר את
פרטי הילד/ה למספר הוואטצאפ 054-2822952).
5.1.5 הנחות רווחה- הנחות יהיו בגובה של 50% הנחה בעבור חוג אחד, ויינתנ ו לתושבי נהריה ע"פ הנחיות מחלקת
הרווחה על רקע כלכלי, בכפוף להעברת אישור רווחה בתוקף לכתובת המייל ganim@nahariya.manasim.co.il 
5.1.6 מקרים חריגים - נדרש להגיש בקשה מפורטת לכתובת המייל - ganim@nahariya.manasim.co.il בצירוף
3 תלושי שכר של ההורים, 3 חודשים אחרונים של פירוט חשבון בנק וכל אישור נוסף התומך בבקשתם.
הבקשות ידונו במסגרת וועדת חריגים בראשות יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה ומנהלת תחום חוגים.

img