דו"ח פומבי לשנת 2022

שם מקום העבודה: מרכז לנוער תרבות וקהילה בנהריה , ענף פעילות: תרבות , מספר העובדים במקום העבודה: 600
פילוח הנתונים נעשה לפי: סוג עובד וסוג תפקיד, הפילוח מחלק ל : 7 קבוצות
תאריך הוצאת הדו"ח: 21/05/2023

בהתאם לתיקון חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, שמטרתו להגביר שקיפות ולצמצם פערי שכר בין גברים לנשים בשוק העבודה,
להלן ממצאי דו"ח שכר שנתי בהתייחסות לפי מין:

 

 

קבוצות בפילוח

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש בנירמול למשרה מלאה בין העובדים והעובדות

 

 

חלקיות העסקה ממוצעת

 

 

ביאור

 

שכר קובע לפיצוים

 

שכר ברוטו

 

שכר ברוטו+ הפקדות מעסיק

א

13%

12%

12%

27%

*

ב

8%-

11%-

9%-

25%

פער נובע  משכר המבוסס על תפקיד, ותק, הכשרה ותחומי אחריות

ג

13%-

2%

2%

8%

פער נובע משכר המבוסס על תפקיד, ותק, הכשרה ותחומי אחריות

ד

17%

1%

3%

35%

*

 

 

 

קבוצות בפילוח

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש בנירמול למשרה מלאה בין העובדים והעובדות

 

 

חלקיות העסק הממוצעת

 

 

ביאור

 

שכר קובע לפיצוים

 

שכר ברוטו

 

שכר ברוטו+ הפקדות מעסיק

ה

         -27%

7%-

7%-

20%

פער נובע משכר המבוסס על תפקיד, ותק, הכשרה ותחומי אחריות

ו

12%

9%

12%

73%

*

ז

      לא רלוונטי

גבר אחד

 

אחוז העובדים והעובדות ששכרם/ן נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה מלאה במקום העבודה:
א. עובדים 46%, עובדות 76%
ב. עובדים 42% , עובדות 55%
ג. עובדים 63%, עובדות 65%
ד. עובדים 44% , עובדות 38%
ה. עובדים 43% , עובדות 38%
ו. עובדים 60%, עובדות 43%

השכר מבוסס על גיל, הכשרה, תפקיד, ניסיון תעסוקתי, ותק, ותחומי אחריות

 

img