אמנת רישום לצהרונים ונהלי הפעלה - תשפ"ד

החברה למרכזים קהילתיים מתנ"ס נהריה

1. זמני פעילות:

  1. החל מיום 03/09/2023 תפעיל החברה למרכזים קהילתיים מתנ"ס נהריה את מסגרות 

      הצהרונים לשנת הלימודים תשפ"ג, סיום הפעילות בתאריך 30/06/2024.

 1. הצהרון יפעל במשך 5 ימים בשבוע, ימים ראשון – חמישי, מסיום שעת הלימודים 

      ועד השעה 17:00, למעט ערבי חג, חגים ושבתון.

 1. 1.3.      הצהרון יופעל בימי חופשה, בהתאם ובכפוף ללוח חופשות שיצורף  ובתיאום מול הרשות    

      המקומית.

 1. 1.4.      המתנ"ס יהיה רשאי שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם  

      בשליטתו (כגון: מלחמה, מזג אוויר וכו'), לא יוחזרו תשלומים בגין ימים אלו. ההחלטות  

      באשר להפעלת הצהרון יהיו בהתאם למדיניות משרד החינוך בעניין הפעלה של מסגרות 

      חינוך פורמאליות של גני הילדים.

2. עלות ואופן התשלום:

  1. עלות צהרוני גנים הינו 850 ₪ משוכלל וכולל חופשות בהתאם ללוח החופשות, לא כולל את חופשת הקיץ.

  2. התשלום יבוצע בהוראת קבע דרך כרטיס האשראי ב 10 תשלומים (שאינם תופסים מסגרת  

      אשראי) או לחלופין דרך הוראת קבע בבנק.

 1. 2.3.     החזרי תמ"ת - באחריות ההורים לבצע רישום באתר משרד התמ"ת לצורך קבלת   

                                              החזרים  לזכאים בלבד.

 1.   אישור הדרגה הינו באחריות משרד התמ"ת בלבד.

 2.   החזרים יתבצעו במהלך השנה בשתי פעימות: פעימה ראשונה באמצע השנה, פעימה שניה 

   בסוף  השנה, ובכפוף לקבלת הכספים ממשרד התמ"ת.

*** עם קבלת קוד המוסד נעדכן על פתיחת הרישום להחזרים ***

 1. פתיחת הצהרון בו ילדכם רשום מותנה במינימום משתתפים, יתכנו איחוד גנים/ כיתות.

  3. מדיניות ביטולים / החזרים כספיים:

  1. בכל מקרה של ביטולים יש להודיע חודש מראש, בכתב, לכתובת מייל: ganim@nahariya.matnasim.co.il

  2. הודעות ביטול יתקבלו עד ה 20/03/2024, ביטול לאחר מועד זה ידון בוועדה ויבחן בהתאם 

      למקרה.

 1. לא ניתן החזר כספי בגין היעדרות מכל סיבה שהיא.

 1. איחורים:

  1. 4.1.בגין איחור באיסוף הילד מהצהרון יחויבו ההורים בתשלום נוסף בסך 100 ₪ לכל איחור . 

 1. עדכוני הורים אשר מחייב ידיעת לצוות הצהרון:

  1. 5.1.   חלה חובת הורים לדווח לצוות הצהרון על כל בעיה רפואית ו/או אלרגיה מיד בתחילת     

        שנת הלימודים, ובמייל למנהלת תחום הגיל הרך- zaharon@nahariya.matnasim.co.il.

 1. 5.2.   כל בעיה משפטית הקשורה לחזקת הילד/ילדה.

צוות המרכזים הקהילתיים-נהריה מאחל לתושבים שנת לימודים פורייה

 

img