הנהלה - מספרי טלפון - החברה למרכזים קהילתיים מתנ"ס נהריה ע"ש רסל בע"מ (חל"צ)

מועדון: מידעטק
כתובת: העצמאות, פינת הר תבור

שם

תפקיד

טלפון

מייל

 ליאור הרשמן

 מנכ"ל

073-3229162

lior@matnasim.org.il

 נעמה חזן

 מנהלת לשכת מנכ"ל

073-2095060

nahariya@matnasim.org.il

 ספיר לורנץ

 מנהלת ש. מידעטק

073-3246965

medatek@nahariya.matnasim.co.il

 מירי רוט

 מנהלת תחום בינוי קהילה

073-3245016

yeruka@nahariya.matnasim.co.il

 פני שמואל

 מנהלת תחום חוגים

073-3202192

hugim@nahariya.matnasim.co.il

 דנה בזקרובני

 חוגים

073-2865524
Whats Up - 054-2822952

office@nahariya.matnasim.co.il

 מיאדה טאפש

 מנהלת כספים

073-2094707

maiada@nahariya.matnasim.co.il

 אורנה אלקריף

 מנהלת חשבונות

04-9855042

 

 עירית מרום

 חשבת שכר

04-9855036

salary@nahariya.matnasim.co.il

 מרב גלבוע

 מנהלת תחום הגיל הרך

073-3246969

zaharon@nahariya.matnasim.co.il

 שי שוורץ

 הגיל הרך

073-3202672

ganim@nahariya.matnasim.co.il

 עמר דאהן

 הגיל הרך
 קייטנות וצהרונים

073-3246966
Whats Up - 050-9044014

schools@nahariya.matnasim.co.il

 ליאור בן  שטרית

 הגיל הרך
 קייטנות וצהרונים

073-3202672

talan@nahariya.matnasim.co.il

 גליה לוי

 רכזת פדגוגית

073-3265322

pedagogy@nahariya.matnasim.co.il

 אורית גולני

 מנהלת תחום גמלאים

073-3246858

gimlaim@nahariya.matnasim.co.il

 חנן עבדה

 מנהל תחום תרבות ואמנויות הבמה

073-3246968
054-5646636

oceshkin@nahariya.matnasim.co.il

 אביב זמיר

 מנהל יחידת הנוער

073-2094760
054-2559518

avivz@nahariya.muni.il

 נועה ספרינגר

 מנהלת שלוחות

052-6911001

katzenelson@nahariya.matnasim.co.il

 צביה פילדרמן

 מנהלת תחום עמיתים

073-2094701

amitim@nahariya.matnasim.co.il

 אורנה ראדה

 מנהלת תחום מתנדבים

073-3265322
052-8513561

 

campus@nahariya.matnasim.co.il

 יורם דדו

 מנהל אחזקה

052-8286709

maintenance@nahariya.matnasim.co.il

 ליליה לובימוב

 מרכז המוסיקה

04-9855010

conservatory@nahariya.matnasim.co.il